Академичен календар на юбилейните събития на Факултета по журналистика и масова комуникация, посветени на 50 години от създаването му

Posted on Updated on

Академичен календар на юбилейните събития на Факултета по журналистика и масова комуникация, посветени на 50 години от създаването му

Дата

Час

Събитие

Място на провеждане

16 март 2024 г.

10:00 ч.

Ден на отворените врати

Аула Магна, ФЖМК/

MS Teams

9 май 2024 г.

13:00 ч.

Откриващо събитие по проект № КП-06-Н75/6 „Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси“

Аула Магна, ФЖМК

10-13 май 2024 г.

10:00 ч.

Изложба: „50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

Централно фоайе, СУ (Ректорат)

13 май 2024 г.

11:00 ч.

Тържествено връчване на дипломите на студентите от ОКС „бакалавър” и „магистър” от Факултета по журналистика и масова комуникация на випуск 2023 г.

Аула, СУ (Ректорат)

15 май 2024 г.

10:00 ч.

Семинар с международно участие “Dynamics of the Digital Transformation in the Media Environment” по проект № КП-06-Н65/9

Zoom

20 май 2024 г.

18:00 ч.

Среща с випускниците на ФЖМК по повод 50 години Факултет по журналистика и 30 години академично образование по Връзки с обществеността

Аула Магна, ФЖМК

22 май 2024 г.

10:00 ч.

Кръгла маса на тема: „Свобода на словото § свобода на медиите“

Аула Магна, ФЖМК

14 октомври 2024 г.

18:00 ч. откриване

Представяне на сборник „Комуникационен мениджмънт: Стратегическо създаване на комуникационни мениджъри“, посветен на 5-годишнината от създаването на специалността.

Аула Магна , ФЖМК

24-25 октомври 2024 г.

10:00 ч.

Международна конференция „Communications, media and education in the paradigm of new technologies and artificial intelligence“

MS Teams

1 ноември 2024 г.

17:00 ч.

Тържествено честване „180 години българска журналистика“

Аула Магна, ФЖМК

1 ноември 2024 г.

18:00 ч.

Представяне на юбилеен албум „50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

Аула Магна, ФЖМК

26 ноември 2024 г.

17:00 ч.

Представяне на юбилейния сборник „Медии и комуникации. 50 години ФЖМК“

Аула Магна, ФЖМК

28-29 ноември 2024 г.

10:00 ч.

Международна конференция „Комуникация във времена на глобални кризи“

Аула Магна, ФЖМК/ MS Teams

2-6 декември 2024 г.

10:00 ч.

откриване

Изложба: „50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

Централно фоайе, СУ (Ректорат)

2 декември 2024 г.

11:00 ч.

Тържествено връчване на дипломите на студентите от ОКС „бакалавър” и „магистър” от Факултета по журналистика и масова комуникация на випуск 2024 г.

Аула, СУ (Ректорат)

9 февруари 2025 г.

10:00 ч.

Кръгла маса на тема: „Медии и власт“

Аула Магна, ФЖМК

6 март 2025 г.

18:00 ч.

Премиера на документален филм на доц. д-р Калин Калинов „50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

Аула Магна, ФЖМК

22 май 2025 г.

18:00 ч.

Фотоконкурс  „Факултетът и аз“ – награждаване на финалистите

Аула Магна, ФЖМК