Анкетни проучвания сред работодатели

Posted on

качеството на СУ „Св. Климент Охридски“.

Анкетно проучване на мненията и оценките на работодатели относно качеството на обучение във ФЖМК

Резултати от социологическо изследване, направено по заявка на деканското ръководство на Факултетa по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Изследването е проведено през април 2023 г. от Лабораторията за анализи и проучвания към Центъра по управление на качеството на СУ „Св. Климент Охридски“.

Анкетно проучване „Работодатели и потребители на кадрите на ФЖМК”

Целевата група на проучването са работодателите и потребителите на кадрите, завършили специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Периодът на проучването е 23 януари – 20 февруари 2023 г.