25 години специалност „Книгоиздаване“

Posted on Updated on

Изложба, посветена на началото на академичното образование по книгоиздаване в България бе открита на 15 май 2023 г. в централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 16 ч. Изложбата „25 години специалност „Книгоиздаване“ е организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация и от катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“.
Експозицията ще бъде достъпна за разглеждане от 15.05. до 19.05.2023 г. в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет, след което ще бъде преместена във фоайето на Факултета по журналистика и масова комуникация за откриването на Националната научно-практическа конференция „Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози“, посветена също на годишнината на академичното образование по книгоиздаване.