70 години специалност „Журналистика“

Posted on

 

jurnПрез академичната 2022/2023 година Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чества 70-годишнината от създаването на специалността „Журналистика“, с което се поставя началото на висшето академично образование по журналистика в България.От академичната 1952/1953 г., когато специалността Журналистика е основана, до днес във ФЖМК завършват висшето си образование повече от 10 000 колеги, а своята квалификация са повишили много журналисти от пресата, радиото и телевизията, вече и специалисти в дигиталните медии. Стотици чуждестранни студенти от повече от петдесет държави са випускници на специалността и Факултета.

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира академично тържество по случай 70-годишнината на специалността „Журналистика“, което ще се проведе на 28 ноември 2022 година от 11 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и Деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова  ще отправят приветствия към абсолвентите на ФЖМК от випуск 2022 г., на които ще бъдат връчени дипломите. По време на церемонията за цялостен принос в развитието на образованието по журналистика и изследванията по медии и комуникации с Почетен знак със синя лента на Софийския университет ще бъде удостоен проф. дфн Милко Петров, дългогодишен преподавател и изследовател във ФЖМК.

Тържественото отбелязване на значимата годишнина е повод за удовлетворяваща равносметка от постиженията на десетки учени, преподаватели и хиляди випускници на Факултета, които през изминалите седем десетилетия допринасяха към авторитета на българското академично образование и към изграждането на високи професионални стандарти и прецизни етични правила. Убедени сме, че просветеността и отстояването на свободното слово са сред най-важните мисии в съвременното ни общество, които изискват споделени демократични ценности и единни усилия.