Author: Гриша Атанасов

Академичен календар на юбилейните събития на Факултета по журналистика и масова комуникация, посветени на 50 години от създаването му

Posted on Updated on

Академичен календар на юбилейните събития на Факултета по журналистика и масова комуникация, посветени на 50 години от създаването му

 

Дата

Час

Събитие

Място на провеждане

16 март 2024 г.

10:00 ч.

Ден на отворените врати

Аула Магна, ФЖМК/

MS Teams

9 май 2024 г.

13:00 ч.

Откриващо събитие по проект № КП-06-Н75/6 „Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси“

Аула Магна, ФЖМК

10-13 май 2024 г.

10:00 ч.

Изложба: „50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

Централно фоайе, СУ (Ректорат)

13 май 2024 г.

11:00 ч.

Тържествено връчване на дипломите на студентите от ОКС „бакалавър” и „магистър” от Факултета по журналистика и масова комуникация на випуск 2023 г.

Аула, СУ (Ректорат)

15 май 2024 г.

10:00 ч.

Семинар с международно участие “Dynamics of the Digital Transformation in the Media Environment” по проект № КП-06-Н65/9

Zoom

20 май 2024 г.

18:00 ч.

Среща с випускниците на ФЖМК по повод 50 години Факултет по журналистика и 30 години академично образование по Връзки с обществеността

Аула Магна, ФЖМК

22 май 2024 г.

10:00 ч.

Кръгла маса на тема: „Свобода на словото § свобода на медиите“

Аула Магна, ФЖМК

14 октомври 2024 г.

18:00 ч. откриване

Представяне на сборник „Комуникационен мениджмънт: Стратегическо създаване на комуникационни мениджъри“, посветен на 5-годишнината от създаването на специалността.

Аула Магна , ФЖМК

24-25 октомври 2024 г.

10:00 ч.

Международна конференция „Communications, media and education in the paradigm of new technologies and artificial intelligence“

MS Teams

1 ноември 2024 г.

17:00 ч.

Тържествено честване „180 години българска журналистика“

Аула Магна, ФЖМК

1 ноември 2024 г.

18:00 ч.

Представяне на юбилеен албум „50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

Аула Магна, ФЖМК

26 ноември 2024 г.

17:00 ч.

Представяне на юбилейния сборник „Медии и комуникации. 50 години ФЖМК“

Аула Магна, ФЖМК

28-29 ноември 2024 г.

10:00 ч.

Международна конференция „Комуникация във времена на глобални кризи“

Аула Магна, ФЖМК/ MS Teams

2-6 декември 2024 г.

10:00 ч.

откриване

Изложба: „50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

Централно фоайе, СУ (Ректорат)

2 декември 2024 г.

11:00 ч.

Тържествено връчване на дипломите на студентите от ОКС „бакалавър” и „магистър” от Факултета по журналистика и масова комуникация на випуск 2024 г.

Аула, СУ (Ректорат)

9 февруари 2025 г.

10:00 ч.

Кръгла маса на тема: „Медии и власт“

Аула Магна, ФЖМК

6 март 2025 г.

18:00 ч.

Премиера на документален филм на доц. д-р Калин Калинов „50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

Аула Магна, ФЖМК

22 май 2025 г.

18:00 ч.

Фотоконкурс  „Факултетът и аз“ – награждаване на финалистите

Аула Магна, ФЖМК

 

25 години специалност „Книгоиздаване“

Posted on Updated on

Изложба, посветена на началото на академичното образование по книгоиздаване в България бе открита на 15 май 2023 г. в централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 16 ч. Изложбата „25 години специалност „Книгоиздаване“ е организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация и от катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“.
Експозицията ще бъде достъпна за разглеждане от 15.05. до 19.05.2023 г. в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет, след което ще бъде преместена във фоайето на Факултета по журналистика и масова комуникация за откриването на Националната научно-практическа конференция „Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози“, посветена също на годишнината на академичното образование по книгоиздаване.

Анкетни проучвания сред работодатели

Posted on

качеството на СУ „Св. Климент Охридски“.

Анкетно проучване на мненията и оценките на работодатели относно качеството на обучение във ФЖМК

Резултати от социологическо изследване, направено по заявка на деканското ръководство на Факултетa по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Изследването е проведено през април 2023 г. от Лабораторията за анализи и проучвания към Центъра по управление на качеството на СУ „Св. Климент Охридски“.

Анкетно проучване „Работодатели и потребители на кадрите на ФЖМК”

Целевата група на проучването са работодателите и потребителите на кадрите, завършили специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Периодът на проучването е 23 януари – 20 февруари 2023 г.

70 години специалност „Журналистика“

Posted on

 

jurnПрез академичната 2022/2023 година Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чества 70-годишнината от създаването на специалността „Журналистика“, с което се поставя началото на висшето академично образование по журналистика в България.От академичната 1952/1953 г., когато специалността Журналистика е основана, до днес във ФЖМК завършват висшето си образование повече от 10 000 колеги, а своята квалификация са повишили много журналисти от пресата, радиото и телевизията, вече и специалисти в дигиталните медии. Стотици чуждестранни студенти от повече от петдесет държави са випускници на специалността и Факултета.

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира академично тържество по случай 70-годишнината на специалността „Журналистика“, което ще се проведе на 28 ноември 2022 година от 11 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и Деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова  ще отправят приветствия към абсолвентите на ФЖМК от випуск 2022 г., на които ще бъдат връчени дипломите. По време на церемонията за цялостен принос в развитието на образованието по журналистика и изследванията по медии и комуникации с Почетен знак със синя лента на Софийския университет ще бъде удостоен проф. дфн Милко Петров, дългогодишен преподавател и изследовател във ФЖМК.

Тържественото отбелязване на значимата годишнина е повод за удовлетворяваща равносметка от постиженията на десетки учени, преподаватели и хиляди випускници на Факултета, които през изминалите седем десетилетия допринасяха към авторитета на българското академично образование и към изграждането на високи професионални стандарти и прецизни етични правила. Убедени сме, че просветеността и отстояването на свободното слово са сред най-важните мисии в съвременното ни общество, които изискват споделени демократични ценности и единни усилия.