Author: dobrint

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФЖМК – ВИПУСК 2016

Posted on Updated on

Обобщение на информация, събрана през януари и февруари 2017 чрез електронни писма до всички студенти, защитили дипломни работи през 2016 може да бъде открито в следния файл: Изтегли

ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ НА НАШИЯ ФЖМК

Posted on Updated on

Основата на нашия факултет полага откриването на катедрата „Журналистика” при Филологическия факултет на Софийския университет през учебната 1952/1953 година. От 1974 година вече сме самостоятелен Факултет по журналистика на Алма матер. А от 1991 г. името ни вече е Факултет по журналистика и масова комуникация.
Фотопанорамата на Желю Кабзамалов и Антоан Божинов ни представя този път през годините с „усмивки от старите ленти”.
Спомнете си делниците, изпълнени с лекции, упражнения, изпити, гостувания на професори от близки и далечни страни, мобилността по европейската програма „Еразъм” в нашите университети-партньори в цяла Европа, защити на дипломни работи и на дисертации по проблемите на журналистиката и на публичната комуникация.
Спомнете си празниците – началото на всяка учебна година, Климентовите дни, дългоочаквания и винаги неповторим Студентски празник, прекрасния 24 май, веселите екскурзии и студентски тържества, връчването на дипломите.
И не забравяйте, че макар и на 40 години Факултетът остава винаги млад със спомена за най-оптимистичните години в живота ни – студентските!